Økonomisk støtte

Tidligere i sommer fikk Idrettsrådet i Bergen den gledelige nyhet om at vi skulle stå for fordeling av ekstra midler gitt av kulturdepartementet. "Ekstrainnsats til like muligheter til å delta i idretten". Idrettsrådet i Bergen fikk kr 5.635.354,- til fordeling.

I vår behandling har vi vektlagt bl.a. geografi à hvor i by` n er idrettsklubbens primære rekrutteringsområde og vi gir 50.000 kr ekstra til de klubbene som holder til i områdene som kommunen har definert som områdesatsingsområder,

Dvs.: Solheim – Slettebakken – Loddefjord – Olsvik – Vi vet også fra før har Indre Laksevåg – Ytre Arna – Flaktveit – Toppe og deler av Sentrum har blitt omtalt som bydeler med betydelig levekårsutfordringer og har derfor inkludert disse ifm utregningen Forutsetning for 50000 kr at de har minst 50 barn og ungdom som medlemmer, klubber innen området som har mindre enn 50 medlemmer gir vi 30.000 kr ekstra.

Klubber som ikke har mer enn 10 medlemmer under 20 år settes til 0,-

Klubber som er spesial organisert for toppidrett (f.eks Bergenssvømmerne + IL Bergen Håndball + Bergen elite ballklubb (basket), disse har en profil som ligger litt på siden av den sosiale profilen i formålet for tilskuddsordningen og disse er også satt til 0,- kr og Studentidrettslag likeså. Når Spkl. Brann likevel er blitt tilgodesett med litt midler, er det ment til klubbens barne,- ungdoms fotball som også er en del av Branns aktivitet. Vi mener at idrettslag som får betydelig med kommunal støtte til dette samme formålet, eksempelvis Møhlenpris IL som over egen linje alene får 462.000 kr skal settes til 0.

For øvrig er pengene fordelt som i LAM modellen.

De 184 idrettsklubbene som mottar økonomisk støtte skal benytte midlene til følgende formål:

Tilskuddet er en ekstrainnsats for å gi alle barn og ungdom like muligheter til å delta i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett eller fysiskt aktivitet, uavhengig av hvem de er, hvor de bor og hva foreldrene tjener. 

 

Se her for liste:2023_Tilleggsmidler_Nett.xlsx