Logo Bergen kommune.png

Økonomisk støtte fra Bergen Kommune.

Til idrettslag i Bergen kommune, Etat for idrett forvalter ulike tilskuddsordninger for idretten i Bergen. Via linken under finner dere oversikt over de ulike tilskuddsordningene og søknadsskjema. Vi ønsker dere lykke til med et aktivt år!

Se her for mer info om de forskjellige ordninger. 

Bergen kommune - Idrettsmidler