Medlemsmøte 2 med, 03.05.21.jpg

Etter årsmøtet 3. juni 2021

Medlems- og årsmøte vel i havn. Medlemsmøtet ønsker mer samarbeid - spesielt i utvikling og bruk av idrettsanlegg, samt bedre koordinering av idrettsaktiviteter/tilbudet. I årsmøtet ble det gode samarbeidet med kommunen fremhevet - les mer i vår årsmelding.

Synnøve Solbakk (Sirma IL) fortsetter som leder og Kåre Breivik er ny nestleder. Øvrige i styret er; Lise M. Johansen (IL Forsøk), Kristin Seim Soini (hestesportklubben) og Tom Hansen (Sirma IL). Varamedlemmer: Vibeke Bønå (skiskytterlaget), Inge Halonen (TBK) og Marthe Sende Hansen (bryteklubben). 

Vi takker Anne F. Smeland (TBK) og Ole Thommy Boine (bryteklubben) for innsatsen i idrettsrådets styre de siste årene. 

Mer info:

Idrettsrådets årsmelding for 2020-2021 (litt lang nedlastingstid pga bilder)
Protokoll fra årsmøtet 3. juni 2021 
Oppsummering fra medlemsmøtet 3. juni 2021

Alle idrettsrådets møteprotoller og -referater