Styret 2023/24

Styret
Styret
Kontakt styret

Mail sendt til denne mailadressen mottas av hele styret. 

Gjermund Kvernmo Langset
Gjermund Kvernmo Langset
Leder i  periode 2023/24

Lars Fugledal
Lars Fugledal
Nestleder i perioden 2023/24

Klubb: Sportsklubben Rollon
Relevant innsats i lag og foreninger: Satt i Hovedstyret til SK Rollon i flere år. Vært lagleder for flere håndballag. Satt i styret til Ålesund kammerkor i 14 år, nå i styret til Mannskoret Dovre. Hovedkasserer for Studenteruka-79 i Trondheim. Flere år i Ålesund idrettsråd (gamle Ålesund)

Aslak Krokfoss
Aslak Krokfoss
Styremedlem - perioden 2023/25

Klubb: Ørskog IL
Verv: Leder i Ørskog IL

Steinar Pedersen
Steinar Pedersen
Styremedlem periode 2023/25

Klubb: Sportsklubben Herd

Kari Langva
Kari Langva
Styremedlem periode 2022/24

Klubb: Sparebanken Møre BIL/ styremedlem i Ålesund Golfklubb
Verv: Styremedlem i Ålesund Golfklubb. Valgkomite Møre og Romsdals Idrettskrets. Mangeårig styremedlem i ÅIR. Tidligere styremedlem og nestleder i Aalesunds Fotballklubb. 

 

Christin Pedersen
Christin Pedersen
Styremedlem

Christin representerer Aksla IL og Ålesund Svømme og Livredningsklubb

Cecilie Knoff
Cecilie Knoff
Styremedlem periode 2023/25

Kristin Wiig Sandnes
Kristin Wiig Sandnes
Styremedlem 2023/24

Opprykk fra 1. varamedlem til styremedlem 1.11.23 da et styremedlem fratrådte. 

Klubb: Spjelkavik Drillklubb

Relevant innsats i lag og foreninger: Vært turner i RS og trener i Ålesund Turnforening, vært spiller og leder i Ålesund Volleyballklubb, vært aktiv i bedriftsidrettslaget til Redningsselskapet

Ken-Ove Endresen
Ken-Ove Endresen
1. varamedlem  i perioden 2023/24 fom 1.11.23

Opprykk fra 2. til 1. varamedlem da et styremedlem fratrådet 1.11.2023. 

Geir Nilsen
Geir Nilsen
2. varamedlem perioden 2023/24 fom 1.11.23

Valgt inn som 3. vare på årsmøtet 2023. Opprykk til 2. varamedlem 1.11.23, da et styremedlem meldte fratredelse.