Inkluderingsprosjektet

Inkluderingsprosjekt i samarbeid med Møre og Romsdal idrettskrets