1. utlysning 2022 -Tildelte midler

Følgende idrettslag fikk tildelt midler

Her kommer info