Årsmøte 2023  3.jpg

Årsmøte 2023 - Ålesund idrettsråd - Delegatmappe

Årsmøte i Ålesund idrettsråd 10. mai 2023 - Delegatmappe

Innkalling til årsmøte i Ålesund Idrettsråd 2023 

Styret innkaller herved til årsmøte i Ålesund idrettsråd.

Dato: Onsdag 10. mai 2023    
Tidspunkt: 18.00 
Sted: Turnhallen, Fjelltunvn 6, 6007 Ålesund

Delegatmappe Årsmøte 2023.pdf

Tillegg Delegatmappe - Elektronisk signert Regnskap og økonomisk beretning 2022.pdf

Saker som idrettslag ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret på mail til “leder@alesundir.org” senest 25. April 2023. Vedlagte mal benyttes.

Forslag til Årsmøte 2023.docx

Påmeldingfrist 7. mai 2023. PÅMELDINGSSKJEMA

delegater årsmøte ÅIR.JPG

Fullmaktskjema sendes til "leder@alesundir.org" innen 7. 05.2023 eller tas med utfylt og signert på årsmøtet. 

FULLMAKTSSKJEMA ÅIRs årsmøte 2023.docx

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av et idrettslag tilsluttet Ålesund Idrettsråd i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. Representasjonsberettigede idrettslag har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 

For mer informasjon om årsmøtet samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv, se sist vedtatte Lovnorm for idrettsråd § 11 og Nifs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7.  

Eventuelle spørsmål angående årsmøtet sendes til: leder@alesundir.org

Velkommen til årsmøte!

Styret i ÅIR