Else Marthe Lybekk, assisterende generalsekretær i Norges idrettsforbund, Øyvind Eriksen, styreleder i Stiftelsen VI og konsernsjef i Aker, Bjørnar Erikstad, daglig leder i Stiftelsen VI og idrettspresident Berit Kjøll er godt fornøyd med at avtalen videreutvikles.
Else Marthe Lybekk, assisterende generalsekretær i Norges idrettsforbund, Øyvind Eriksen, styreleder i Stiftelsen VI og konsernsjef i Aker, Bjørnar Erikstad, daglig leder i Stiftelsen VI og idrettspresident Berit Kjøll er godt fornøyd med at avtalen videreutvikles.

Stiftelsen VI og Norges idrettsforbund videreutvikler samarbeidet

Stiftelsen VI og Norges idrettsforbund videreutvikler samarbeidet i en ny overordnet avtale for 2023. Målet er å forsterke ambisjonen om «En idrett – like muligheter», både for topp og bredde, som er forankret i «Parastrategien norsk idrett 2022-2027».

– Norsk idrett gjør en bra jobb med parastrategien, men mye gjenstår. Handlingsplanen er konkret, og den peker på noen viktige områder for bedre inkludering. Stiftelsen VI og Norges idrettsforbund er viktige aktører som sammen fremmer samfunnsengasjementet for at alle skal ha like muligheter til å prestere og mestre, sier daglig leder Bjørnar Erikstad i Stiftelsen VI.

Stiftelsen VI og Norges idrettsforbund har samarbeidet siden 2018. Idrettspresident Berit Kjøll er stolt av det arbeidet som er lagt ned i parastrategien Én idrett - like muligheter, og at ny samarbeidsavtale er på plass.

– Vi setter stor pris på det engasjementet Stiftelsen VI har bidratt med, og nå fortsetter med, i norsk idrett. Etter at Stiftelsen VI utfordret oss, har vi jobbet knallhardt for å få på plass en parastrategi. Med ny avtale på plass har vi en bekreftelse på at vi er på riktig vei, selv om vi fremdeles har mye ugjort på feltet. Sammen ser vi nå fremover og skal fortsette å jobbe for å realisere parastrategien på alle nivåer i norsk idrett, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Stiftelsen VI vil fortsatt bidra i stipendtildelingen til parautøvere på toppnivå, og forsterke Olympiatoppens stipend som gis til de beste parautøverne i Norge. Videre vil stiftelsen VI inngå avtaler med særforbund for å øke rekrutteringen og bidra til aktivitet for målgruppen parautøvere i et breddeperspektiv. Norges idrettsforbund skal bidra til å heve kompetansen både med en egen para-kompetansebank og trenerutvikling rettet mot para.

Sammen ønsker partene å sette handling bak ord – og også jobbe videre for å bedre levevilkår og rammebetingelser for mennesker med funksjonsnedsettelse.