Pål Kristen Rønnevik, leder for modernisering og digitalisering i Norges idrettsforbund og Thomas Evensen, administrerende direktør i Orgbrain er godt fornøyd med samarbeidet. Foto: Norges idrettsforbund
Pål Kristen Rønnevik, leder for modernisering og digitalisering i Norges idrettsforbund og Thomas Evensen, administrerende direktør i Orgbrain er godt fornøyd med samarbeidet. Foto: Norges idrettsforbund

Ny digital løsning vil forenkle styrearbeidet i idrettslag

Norges idrettsforbund og Orgbrain inngår samarbeid for å styrke og forenkle styrearbeidet i idrettslag. Målet er at idrettslagene skal bruke mindre tid på styrearbeid enn i dag.

– Gjennom partnerskapet med Orgbrain kan vi tilby en digital, moderne og brukervennlig tjeneste som gjør det enklere og mer effektivt for idrettslagene å organisere seg, overholde frister og sikre trygg drift. Dette gjør at idretten kan bruke mer tid på det sportslige og skape økt idrettsglede, sier Pål Kristen Rønnevik, leder for modernisering og digitalisering i Norges idrettsforbund.

Ulike funksjoner
Orgbrain tilbyr en plattform som er skreddersydd for å håndtere oppgaver som styret er ansvarlig for, og inneholder en rekke funksjoner som på en enkel måte bidrar til et bedre og mer profesjonelt styrearbeid. Plattformen inneholder blant annet løsninger for digitale styremøter og generalforsamlinger, digital stemmegivning, elektronisk signering, kalenderfunksjon, styreprotokoll, årsplan og juridisk bistand.

– Vi tror at en slik digital løsning gjør at idrettslag bedre kan sikre historikk og overgang mellom styremedlemmer. Dette gir god internkontroll i særforbund og idrettslag, sier Rønnevik.

Det stilles stadig økte krav til idrettslag, på tross av at dette stort sett er frivillig arbeid.

– Mange melder seg jo tradisjonelt til styreverv av mer sportslige grunner, og jeg opplever at det i nyere tid er litt vanskeligere å få folk til å stille. I samarbeid med Norges idrettsforbund gjør vi det nå enklere for folk å melde seg til verv, vel vitende om at det kan arbeides mer effektivt, sikrere og med god juridisk støtte og malverk, sier Thomas Evensen, administrerende direktør i Orgbrain.

Flere idrettslag om bord
Det er allerede flere idrettslag og særforbund som er brukere av plattformen i dag, og fremover vil man gå i dialog med enda flere. Et av særforbundene som bruker Orgbrain er Norges Kampsportforbund.

– For oss har dette vært en veldig positiv opplevelse. Det skaper en god struktur og effektiviserer arbeidet, sier Kathrine Strand Hammond, styre- og administrasjonssekretær i Norges Kampsportforbund.

Norges idrettsforbund har forhandlet frem en avtale som er tilpasset idrettslag av ulik størrelse og profesjonalitet.

– Noen av inntektene vil etter avtalen også gå uavkortet tilbake til Norges idrettsforbund for å kontinuerlig styrke det digitale arbeidet. Vi vil søke å tilrettelegge en ordning med en idrettsandel, hvor også idrettslagene kan få en inntekt ved videreformidling av tjenesten i eget nettverk, sier Rønnevik.

Les mer her.

Fakta:

  • Orgbrain er et norsk programvareselskap som ble etablert i 2017.
  • Orgbrains styreportal er en skybasert programvareplattform, som gjør det enkelt for styrer, administrasjoner, ledergrupper og prosjekter å samarbeide, holde oversikt og ta beslutninger.
  • Plattformen tilbyr en rekke funksjoner som møteinnkalling og saksliste, til digital signering av dokumenter og lagring av viktige filer og dokumenter på ett sted.