Illustrasjonsbilde friidrett

Årsmøte 2024

Innkalling til årsmøte i Lier idrettsrådet 2024

Innkalling til årsmøte i Lier idrettsrådet 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Lier idrettsrådet. 

Årsmøtet avholdes 15.04.2024 kl.18:00 ved Reistad Arena, Jensvollveien 60 3430 Lier.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må fremmes ved å bruke vedlagte mal, og være innsendt senest 22.03.2024 til post@lieridrett.no. 

Forslag på kandidater til tillitsverv skal fremmes direkte til valgkomiteen på marthe.bohm@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på www.lieridrett.no fra 08.04.2024. Innkomne forslag blir gjort tilgjengelig samme sted. 

Påmelding til årsmøtet, både for møteberettigete og observatører, gjøres på post@lieridrett.no ved bruk av vedlagt påmeldingsskjema.

Av praktiske hensyn ber vi om at påmeldingen skjer innen 10.04.2024.

De som har møterett til årsmøtet, er:

Representanter fra idrettslag vedtatt av årsmøte etter følgende skala: inntil fem representanter etter skala som bør gi like vilkår for representasjon for alle idrettslag, inkludert bedriftsidrettslag. Representanter må være valgt på årsmøte i idrettslaget eller oppnevnt av styret.

Representanter fra idrettslag til årsmøtet må være valgt på årsmøte eller oppnevnt av idrettslagets styre. For øvrige regler se Lov for Lier Idrettsråd  

Person som møter på årsmøtet som medlem av styret, valgkomité eller kontrollutvalg, eller som revisor, kan ikke samtidig møte på årsmøtet som representant for et idrettslag tilsluttet idrettsrådet.

For fullmakter må benyttes vedlagte skjema og sendes til post@lieridrett.no så snart som mulig og helst innen 10.04.2024. Dersom fullmaktsskjema ikke er oversendt innen denne dato, må fullmaktsskjemaet medbringes på årsmøtet.

Informasjon om årsmøtet, herunder bl.a. sakliste, beretninger, regnskap, innkomne forslag, praktisk informasjon mv. finnes på www.lieridrett.no  ev. kan Lier idrettsrådets leder kontaktes på 99599191 eller på leder@lieridrett.no.

 

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen styret  

 

Dokumenter:
Årsberetning LIR 2023.pdf

Regnskap 2023.pdf

Handlingsprogrammet for 2024_2025.pdf

Budsjett 2024.pdf

Lovnorm for idrettsråd - 2019.pdf

forretningsorden.pdf

Sak daglig leder.pdf

saksliste2024.pdf

mal---fullmakt-til-arsmote-i-idrettsrad-2021.docx