ballek.jpg

Årsmøte 2020

Bodø idrettsråd kaller inn til digitalt årsmøte mandag 22.juni.

Årsmøte i Bodø idrettsråd består av:

  1. Idrettsrådets styre
  2. Representanter fra alle idrettslag i Bodø, som er medlem av Norges idrettsforbund.

Disse kan møte etter følgende skala:

Lag til og med 499 medlemmer – 2 representanter

Lag fra og med 500 medlemmer – 3 representanter

  1. Bedriftsidretten kan stille med 5 representanter samlet

Det presiseres at det må tas hensyn til kjønnsfordeling og valgbarhet ved valg av representanter, jfr NIFs Lov § 2.4/2.5.