Extra_bilder-5519 kopi.jpg

Få gratis varslingskanal

Har idrettslaget ditt tatt i bruk gratis varslingskanal?

I Vestland er det et tjuetalls klubber som har tatt i bruk varslingskanalen MittVarsel. Idrettsforbundet tilbyr MittVarsel gratis til alle idrettslag og idrettsråd. Meld deg på informasjonsmøte og kurs nå!

MittVarsel er spesielt tilpasset idrettens behov i håndtering av varslingssaker og sikrer en trygg oppbevaring av sensitive personopplysninger. Vårt mål er at alle idrettslag og idrettsråd skal ta i bruk MittVarsel. Systemet er enkelt, trygt og tilgjengelig for alle organisasjonsledd i idretten.

Utrullingsløpet består av et introduksjonsmøte på 30 minutter og et to timer langt kurs, før organisasjonsleddet deretter får tilsendt en egen portal i MittVarsel.

Det er hovedsakelig styremedlemmer eller personer som er ansatt i idrettslaget som deltar på kurs. Det er også viktig å være klar over at det kun skal være én portal per idrettslag, og at undergrupper i idrettslag ikke skal ha egen portal. Portalen skal alltid være tilknyttet hovedstyret i organisasjonsleddet.

Introduksjonsmøte
Møtet gir informasjon om hva MittVarsel er, hvilke fordeler systemet har, og hvem som skal delta på videre kurs. Det varer i 30 minutter og følges på Teams. Introduksjonsmøtene arrangeres månedlig. Det er vil bli arrangert månedligere introduksjonsmøter de neste månedene, og du kan melde deg på via lenkene under:

Kurs i MittVarsel
På kurset får du opplæring i rutiner, saksgang og bruk av den digitale portalen for varslingssaker. Kurset gjennomføres etter deltagelse på introduksjonsmøtet og er obligatorisk. Kursene holdes månedlig fra januar til juni. Selve kurset gjennomføres på Teams og består av en teoretisk og en praktisk del. Alle vil få en egen testbruker og få prøvd ut systemet i løpet av kurset. Meld deg på kurs ved å trykke på tidspunkt og påmelding nedenfor:

Portal i MittVarsel
Etter at introduksjonsmøte og kurs er gjennomført, vil du motta en e-post med tilgang til portal i MittVarsel og relevant informasjon om varsling som bør legges på idrettslagets/idrettsrådets nettside.

Nå er ditt idrettslag/idrettsråd klar til å håndtere varsler på en trygg og sikker måte!

Norges idrettsforbund har også laget ressursider for varsling, og vi oppfordrer alle til å bli bedre kjent med disse sidene.

Har du spørsmål til varslingskanalen eller trenger veiledning i hvordan varsle så kan du ta kontakt med Heidi eller Martin. 

Heidi Hatlen
Heidi Hatlen
Rådgiver organisasjon

Martin Uthaug
Martin Uthaug
Rådgiver klubbutvikling