Kontaktinformasjon til styret

John Sverre Dahl
John Sverre Dahl
Leder

Marit Wendt
Marit Wendt
Nestleder

Bjørn Are Thorgeirrson
Bjørn Are Thorgeirrson
Kasserer

Kristin Bruserud
Kristin Bruserud
Sekretær

Julie Larsen
Julie Larsen
Styremedlem

Gunnar Haraldsen
Gunnar Haraldsen
Styremedlem

Carina Gundersen
Carina Gundersen
Styremedlem

Geir Frydenberg
Geir Frydenberg
Varamedlem

Sigurd Kraft Gulbrandsen
Sigurd Kraft Gulbrandsen
Varamedlem