idrettsglede1_FotoEirikFørde.jpg

Årsmøte 2023 - med saksliste

Årsmøtet avholdes tirsdag 7. mars 2023 kl 19.00 i Vear IF sine klubblokaler. De som ønsker sakspapirer kan kontakte Kristin Bruserud (sekretær i Tønsberg Idrettsråd) k.bruserud@gmail.com

ÅRSMØTE TØNSBERG IDRETTSRÅD 

Dato 07.03.2023 kl 19:00 

Sted: Vear Idrettshus 

Saksliste 

Sak 1. Godkjenning av de fremmøtte representantene og godkjenne om styret er vedtaksført 

Sak 2. Valg av møteleder, referent og to representanter som underskriver protokollen 

Sak 3. Godkjenning av innkalling 

Sak 4. Godkjenning av saksliste 

Sak 5. Godkjenne revidert regnskap for 2022 

Sak 6. Godkjenne kontrollutvalgets beretning 

Sak 7. Forslag til kriterier LAM 2023 

Sak 8. Handlingsplanen 2023 

Sak 9. Vedta budsjett 2023 

Sak 10. Godkjenne idrettsrådets lovnorm for 2023 

  • Uendret fra 2021 

Sak 11.  Valg av representanter til Tønsberg Idrettsråd 

Sak 12. Valg av kontrollutvalg 

Sak 13. Valg av valgkomite 

Sak 14. Avslutning og hilsen fra Vestfold og Telemark idrettskrets