badminton_Foto_ChristianThode.jpg

Medlemsregistrering og betalingssystemer

Som kjent har Idrettsforbundet vedtatt at alle idrettslag skal gå over til godkjente elektroniske systemer for medlemsregistrering.
 
Fra og med 2022 vil alle grunnlagsdata for fordeling av LAM-midler hentes ut fra disse systemene.
 
Jeg antar at også Sandnes kommunes vil hente grunnlagsdata for fordeling av sine midler til idrettsformål fra de sammen registrene.
 
Derfor er det viktig at alle idrettslag tar i bruk godkjente systemer, og at omleggingen skjer senest i 2021 - så unngår vi at noen faller utenom tildelingene neste år.
 
Rogaland idrettskrets tilbyr nå egen kurs i dette, og vi anbefaler:
 
 
 
 
Begge kursene gjennomføres etter hverandre på kveldstid 10. mars - og på Teams. Så dere trenger ikke reise eller bryte smittevern-regler for å delta.
 
 
Påmelding skjer via de lenkene som dere finner ovenfor.
 
 
 
Med hilsen
 
 
Sandnes Idrettsråd
Kåre Strand
Daglig leder
 
Tlf. 95281530