illustrasjon81.jpg

LAM midler 2021

Årsmøtet i Sandnes Idrettsråd vedtok at inntil 15 % av LAM-midlene skal gå inn i en lokal tilskuddsordning.

Vedtaket om tilskuddsordningen lyder:
 

Opptil 15% av samlet tilskudd settes av til spesielle tiltak i lagene, og fordeles særskilt.  Disse midlene fordeles slik:

-Klubber som møter på årsmøtet i Idrettsrådet tildeles kr. 3000,-
-Resten kan fordeles etter søknad.  Midlene skal brukes til aktivitet og ikke til utstyr.

Når idrettsrådet vurderer innkomne søknader, skal revitalisering av grupper og nye aktivitetstilbud/tiltak for å nå nye målgrupper prioriteres. 
 
 
Vedlagt følger en nærmere beskrivelse av ordninga samt søknadsskjema. 
 
Søknadsfrist: 20. august.
 

Med hilsen
 
 
Kåre Strand