friidrett.jpg

Folkepulsen 2020

Fortsatt mulig å søke om Folkepuls midler for 2020

Det er fortsatt igjen midler til fordeling via Folkepulsen 2020. Sandnes Idrettsråd tar imot nye søknader og behandler dem fortløpende. 

Folkepulsen Sandnes inneholder midler fra 2 forskjellige ordninger.
Den største potten er til inkludering i idrettslag og her er det er mest penger igjen. Disse midlene kan brukes til tiltak for barn (6-12 år) og ungdom (13-19år) med innvandrer bakgrunn (jenter vektlegges) og barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne.

Det er også litt midler igjen i potten til tiltak for inaktive (unge og voksne) og mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Informasjon om ordningen og søknadsskjema er sendt samtlige idrettslag i kommunen. De lagene som har vært med tidligere kjenner prosedyrene, men vi ønsker også nye søkere velkomne.

Her kan du laste ned informasjon og søknadsskjema.

Med hilsen
Sandnes Idrettsråd

Kåre Strand
Daglig leder
Tlf. 95281530
Epost: kare.strand@lyse.net  
https://www.xn--idrettsrd-d3a.no/rogalandIK/Sandnes/ 
https://www.facebook.com/SandnesIdrettsrad/