Tillitsvalgte

Styret i Vestby Idrettsråd

Arild Kristensen
Arild Kristensen
Styreleder

Hanne Skogli
Hanne Skogli
Nestleder