Tillitsvalgte

Styret i Vestby Idrettsråd

Arne Sverre Modahl
Arne Sverre Modahl
Styreleder

Ivan Brevik
Ivan Brevik
Nestleder

Christin Boretti Westby
Christin Boretti Westby
Styremedlem

Erling Thorsen
Erling Thorsen
Styremedlem

Viktoria Famzèn
Viktoria Famzèn
Styremedlem

Marcel Grohmann
Marcel Grohmann
Styremedlem

Heidi Pettersen
Heidi Pettersen
Varamedlem