Illustrasjonsbilde årsmøte

Årsmøte 2021

Innkalling til årsmøte i Vestby Idrettsråd 10.03.2021

Årsmøte 2021 i Vestby Idrettsråd

Dokumenter og saker til behandling legges ut senest en uke før

Se alle dokumenter til Årsmøtet 2021 her

Egen mail med invitasjon er sendt medlemsklubber pr epost.

Vel møtt! 


Til årsmøte i Vestby idrettsråd onsdag den 10. mars 2021 kl.1830 (gjennomføres på Teams), legges følgende saker fram:


Åpning ved leder i Vestby IR
(Hilsen fra Viken idrettskrets - eventuelt andre gjester)


Saksliste:
1. Godkjenne frammøtte representanter
2. Godkjenne innkalling
3. Godkjenne sakslisten
4. Velge møteleder
5. Velge referent
6. Velge to til å signere protokoll
7. Godkjenne forretningsorden
8. Behandle beretning for 2020
9. Behandle regnskap for 2020 med rapport fra Kontrollutvalget
10. Forslag til arbeidsprogram drøfte og prioritere planer for anleggs-utbygging og aktivitetsutvikling
11. Vedta godtgjørelse til leder, sekretær og kasserer for 2021
12. Vedta Retningslinjer for fordeling av LAM 2021
13. Vedta Kontingent for 2022
14. Vedta Budsjett for 2021


15. Valg
a. Nestleder for 2 år
b. 1 styremedlem og et varamedlem for 2 år
c. 1 medlemmer til kontrollutvalget for 2 år
d. 1 medlemmer og 1 varamedlem til valgkomiteen


16. Avslutning
a. Tildeling av idrettsstipend for 2021