Penger 013.jpg

Lokale Aktivitetsmidler 2023

Lokale Aktivitetsmidler vil utbetales i september. Nytt av året er at det er satt av midler til idrettslag med paraidrettsutøvere!

Utbetaling

Idrettsrådet har foretatt tildelingen av lokale aktivitetsmidler for 2023. Det totale tildelingsbeløpet utgjør kr. 7.994.940. Du finner tildelingsbeløpet i oversikten vedlagt. 

 

Fordeling

Følgende vedtak ble fattet på årsmøte 25. april: 

Lokale aktivitetsmidler fordeles på alle idrettslag tilknyttet Lillestrøm idrettsråd som driver aktivitet for barn og/eller ungdom i aldersgruppen 6-19 år. Tilskuddet fordeles med 1/3 til barn fra 6-12 år og 2/3 fra 13-19 år.  

 

Videre foreslås det at det trekkes ut kr. 200.000 som fordeles basert på hodestøtte etter antall aktive medlemmer med funksjonshemming. 

 

Det er medlemstallene for 2022, som rapportert gjennom idrettsregistreringene som legges til grunn, inklusiv aktivitetstall for funksjonshemmede utøvere. Dette er i tråd med anbefalingene fra NIF, som skriver at medlemstall som oftest er mer presise enn aktivitetstall.  Midlene fordeles automatisk av idrettsrådet uten krav til søknad.