Årsmøte i Stord Idrettslag 2022

Til idrettslag tilsluttet Stord Idrettsråd

Styret innkaller herved til årsmøte i Stord Idrettsråd. 

Årsmøtet avholdes 21.04.2022 kl.1930 i Trott IL sine lokaler i Prestegardsskogen.

Saker som et idrettslag ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 07.04.2022 til e-post kjellhb@icloud.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for idrettslagene senest én uke før årsmøtet på idrettsrådets hjemmeside og på idrettsrådets FB-side.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av et idrettslag tilsluttet idrettsrådet i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. Representasjonsberettigede idrettslag har uansett møterett, talerett og forslagsrett.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret