Protokoll årsmøte 2023

Signert protokoll fra Nome idrettsråds årsmøte 2023

Her kan du lese protokollen fra årsmøtet som ble avholdt 20. april 2023