Om Nome idrettsråd

Formål og oppgaver for idrettsrådet i Nome

Nome idrettsråd (NI) er et organisasjonsledd under Vestfold og Telemark Idrettskrets (VTIK) og er fellesorgan for kommunens frivillige idrettslag og foreninger tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF). Idrettsrådet er et frivillig organ som velges av medlemmene på årsmøte.

Medlemmer per september 2022

Hørdur, Ulefoss Sportsforening (USF), IL SKADE, Telemark Fjordhestlag, Helgen IL, Lunde Taekwon-Do, Nome Pistolklubb, Nome Flyklubb, Nome Fotball, Norsjø Golfklubb, Nome Rideklubb, og Lunde IGG Stormodell 
 
Formål

Formålet med idrettsrådet er å arbeide for best mulig forhold for idretten. Det innebærer blant annet samarbeid mellom lagene og de kommunale myndigheter samt mellom lagene og idrettskretsen.

Idrettsrådet spiller en proaktiv og viktig rolle i utformingen av idrettspolitikken Nome kommune – både i forhold til aktivitet og anlegg.

Oppgaver

Være et bindeledd mellom den frivillige idretten og kommunen.
Være samarbeidsutvalg for idrettslagene og ta opp saker av felles interesse.
Bistå idrettslagene med kompetanse og praktisk hjelp til administrativ drift.

Bygge nettverk i den organiserte idretten.
Kartlegge og planlegge idrettens behov i kommunen.
Avholde fellesmøter med idrettslagene ved behov.
Formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunen (spillemidler)
Fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM)


Norges Idrettsforbunds “Lov om idrettsråd”

I alle kommuner med mer enn tre idrettslag skal det være idrettsråd for idrettslag som er medlem i NIF. Et idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Med dispensasjon fra Idrettsstyret kan det opprettes felles idrettsråd for to eller flere kommuner.
(NIFs lov § 8)

Idrettsrådet skal:

  • styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet
  • foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene
  • dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram
  • være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke

Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på lokalt nivå.