Kulturmidler
Kulturmidler

Søk kulturmidler fra Nome kommune!

Til idrettslag og frivillige organisasjoner (spesielt dere med egne anlegg): Søk midler herfra!

Dessverre er det noe misvisende navn på disse midlene som også gjelder idrett og frivillighet (Nome idrettsråd har derfor tidligere foreslått navneskifte, men ikke blitt hørt).

Vi savner også Kommunedirektørens nye kriterier for tildeling av de ovennevnte kulturmidler, men i påvente av disse ber vi dere også søke om ekstraordinære drifts- og anleggsmidler fra disse kulturmidlene. Søk gjerne også om refusjon av kommunale avgifter dere måtte ha knyttet til egne anlegg.

Lenke til søknadsportal

Styret i Nome Idrettråd