Sola-idrettsråd_med-flaggstripe_uten-kv.png

Årsmøte Sola Idrettsråd

Det innkalles herved til årsmøte i Sola Idrettsråd 17. april

Det innkalles herved til årsmøte i Sola Idrettsråd
Tid: Onsdag 17. april 2024 kl. 19.00

Sted: Fjogstadhus Turnarena, Hall2

Tema:


SAKSLISTE Årsmøte

1. Åpning

2. Valg av dirigent, referent og to til å undertegne protokoll

3. Årsmelding  (link)

4. Revidert regnskap 2023

5. Budsjett 2024

6. Arbeidsprogram for Sola idrettsråd

7. Lokale aktivitetsmidler

8. Innkomne saker

9. Valg

Vi ber om påmelding innen 10. april ved å sende mail til
leder@solaidrettsrad.no
Forslag som skal behandles på årsmøte må være sendt til styret v/Bernt Høyland, leder@solaidrettsrad.no senest
3. april. Saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelige på vår hjemmeside
www.solaidrettsrad.no
Vennlig hilsen

Bernt Høyland

Mobil 99090549

Leder Sola Idrettsråd

www.solaidrettsrad.no

idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.»