Sola-idrettsråd_med-flaggstripe_uten-kv.png

Årsmøte Sola Idrettsråd

Det innkalles herved til årsmøte i Sola Idrettsråd 19. april

Det innkalles herved til årsmøte i Sola Idrettsråd
Tid: Onsdag 19. april 2023 kl. 19.00

Sted: Vår Energi Sola Arena

Tema:

1 Kort informasjon om Vår Energi Sola Arena (Liten omvising )

SAKSLISTE Årsmøte

1. Åpning

2. Valg av dirigent, referent og to til å undertegne protokoll

3. Årsmelding

4. Revidert regnskap 2022

5. Budsjett 2023

6. Arbeidsprogram for Sola idrettsråd

7. Lokale aktivitetsmidler

8. Innkomne saker

9. Valg

Vi ber om påmelding innen 14. april ved å sende mail til
leder@solaidrettsrad.no
Forslag som skal behandles på årsmøte må være sendt til styret v/Bernt Høyland, leder@solaidrettsrad.no senest
5. april. Saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelige på vår hjemmeside
www.solaidrettsrad.no
Vennlig hilsen

Bernt Høyland

Mobil 99090549

Leder Sola Idrettsråd

www.solaidrettsrad.no

idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.»