Årsmøte 2021

Det innkalles til årsmøte i Hustadvika idrettsråd tirsdag 7. juni kl 20.00. Sted: Aulaen ved Eide ungdomsskole. Forslag til årsmøtesaker sendes idrettsrådet pr e-post: leder@hustadvikair.org innen mandag 23. mai.

Det innkalles til årsmøte i Hustadvika idrettsråd tirsdag 7. juni kl 20.00.

Sted: Aulaen ved Eide ungdomsskole.

 

Forslag til årsmøtesaker sendes idrettsrådet pr e-post: leder@hustadvikair.org innen mandag 23. mai.

Påmelding til årsmøtet:

Leder i idrettslaget sender e-post med deltakernes navn og e-postadresser til Hustadvika idrettsråd med e-postadresse: leder@hustadvikair.org

 

Utdrag fra gjeldende lovnorm for Hustadvika idrettsråd vedr årsmøtedeltakelse:

«§ 15   Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett

(2)       Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på årsmøtet:
b) …Alle idrettslag og bedriftsidrettslag kan stille med to representanter på årsmøtet.

Representanter må være valgt på årsmøte i idrettslaget eller oppnevnt av styret.»

Les hele loven på «LOV FOR HUSTADVIKA IDRETTSRÅD»

Fullstendig sakliste og andres saksdokumenter sendes deltakerne pr e-post og publiseres på Hustadvika idrettsråd sin facebookside og hjemmeside på internett senest 1 uke før årsmøtet.

 

Med vennlig hilsen

for Hustadvika idrettsråd

Hilde Valberg

styreleder

E-post: leder@hustadvikair.org

https://www.idrettsråd.no/hustadvika/