aktd21.JPG

Invitasjon til aktivitetsdagen 2021

Aktivitetsdagen er dessverre AVLYST!!!! grunnet covid-19. Vi retter en stor takk til Moss Dagblad som skulle gjøre mediedekning av hele arrangementet: https://www.dagsavisen.no/moss/sport/2021/08/26/allaktivitetsdagen-i-moss-avlyst/