Godt nyttår 2023.jpg

NYTT ÅR OG NYE MULIGHETER!

Idrettsrådet vil jobbe videre for idrettslagene i Bærum i det nye året

Vi fikk igjennom flere viktige saker i 2022 og vil i samarbeide med de 115 lagene jobbe videre i 2023 for å bedre rammebetingelsene generelt og spesifikke prosjekter som meldes inn!