Idrettsglede for barn

Vil du bidra til et enda mer aktivt og inkluderende Asker?

Vår kollega har søkt seg til nye utfordringer og vi søker hennes etterfølger i 100% stilling. Vi ser etter deg som tenker det er selvsagt at alle skal gis mulighet for å delta i idrettens fellesskap og søker en selvstendig og strukturert medarbeider med stort samfunnsengasjement. Den røde tråden i stillingen er å sikre idrettsglede for alle. Dette kan gjøres gjennom ulike former for samarbeid, målrettet inkludering, god kommunikasjon og gjennom flere større og mindre arrangementer sammen med idrettslagene.

Idrettens størrelse og utbredelse gjør at den har en viktig rolle i samfunnsutviklingen. Idretten bidrar til dialog, samskaping og samarbeid, som alle er viktige funksjoner i et levende demokrati. Det er idrettens samfunnsansvar å legge til rette for fysisk aktivitet og idrettsglede på en faglig god og forsvarlig måte, mens idrettens viktigste samfunnsbidrag er å påvirke til et mer fysisk aktivt samfunn.

Asker Idrettsråd er et organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund og er paraplyorganisasjon for 94 idrettslag i kommunen med ca. 35 000 medlemskap. Idrettsrådets hovedoppgave er å samordne, prioritere, fremme og følge opp idrettslagene sine interesser, ønsker og behov, samt å synliggjøre idrettens lokale omfang.

Kvalifikasjoner:
Den riktige kandidaten for stillingen har erfaring fra samfunnsarbeid i frivillig sektor og har et stort hjerte for idrett, barn og ungdom. Du må være selvstendig, selvgående og evne å håndtere flere oppgaver samtidig.

Gode samarbeidsevner er en forutsetning. Vi ønsker en person med relevant høyere utdanning og;  

 • Kunnskap om frivillig sektor.
 • Kjennskap til organiseringen av norsk idrett.
 • Erfaring knyttet til inkluderingsarbeid.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne.

 

Arbeidsoppgaver:
Stillingen er opprettet for å koordinere og videreutvikle idrettsrådet barne-, ungdoms- og inkluderingstiltak.   

Videre innebefatter stillingen å:

 • Jobbe i tråd med Asker idrettsråds visjon, verdier og mål i samarbeid med daglig leder/styret.
 • Understøtte og videreutvikle idrettslagenes og idrettsrådets arbeid for å sikre idrettsglede for alle og delta i samarbeidsprosjekter med idrettslag og kommunen.
 • Koordinering og videreutvikling av prosjekter, arrangementer og kompetansetiltak i regi av idrettsrådet og sammen med idrettslagene.
 • Bidra til å profilere idrettens samfunnsrolle, idrettsrådets fokusområder samt idrettslagenes konkrete samfunnsarbeid i ulike kanaler.
 • Dialog og samhandling med idrettslagene og med kommunen innen arbeidsområdet.
 • Delta i idrettsrådets løpende arbeidsoppgaver sammen med daglig leder.
 • Andre oppgaver i tråd med vedtatte handlingsplaner.


Egenskaper og verdier
Du identifiserer deg med idrettens aktivitetsverdier idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet samt med våre organisatoriske verdier frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

I tillegg ser vi etter en person som har:

 • Gode samarbeidsevner.
 • Initiativ og er selvgående.
 • God gjennomføringsevne.

Den rette kandidaten vil i stor grad kunne være med å forme egen arbeidshverdag og har høy grad av selvstendighet. Du vil jobbe tett med daglig leder og får en sentral rolle i videreutviklingen av Askeridretten. Asker Idrettsråd kan tilby spennende og utviklende arbeidsoppgaver, god pensjonsordning, konkurransedyktig lønn og mulighet for fleksibel arbeidstid. Kvelds- og helgearbeid må påregnes. Stillingen er heltid.

Ønsket tiltredelse er 1. januar 2022. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen.

Søknad sendes

Kun søknad med CV gjennom finn.no søknadssystemer vurderes. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet etter søknadsfristen har utløpt.

Søknadsfrist: 25.10.2022.

 

Ta kontakt med daglig leder Gry E. Garlie ved spørsmål - mobil 90 78 15 15.