Illustrasjonsbildet av basketballspiller

Lokal fritidskasse

Lillestrøm kommune mottar 386.000 til Lokal Fritidskasse - en ordning for å inkludere flere barn og unge i fritidsaktiviteter.

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at flere barn og unge kan delta i fritidsaktiviteter gjennom fritidskasser i kommunene.
 
Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som har behov for økonomisk støtte for å kunne delta i fritidsaktiviteter. 
 

Ordningen baserer seg på følgende kriteriesett: 

  • a. opprette en fritidskasse til å dekke kostnader forbundet med deltakelse i faste, organiserte fritidsaktiviteter for målgruppen,
  • b. påse at midler fra fritidskassen dekker kostnader til utstyr, reise, cup, leir og/eller deltakeravgifter i faste, organiserte aktiviteter,
  • c. organisere fritidskassen i samarbeid mellom kommunen (bydelen) og frivilligheten,
  • d. ikke stille krav til dokumentasjon av privatøkonomi eller lignende ved organisering av fritidskassen,
  • e. påse at fritidskassen er organisert slik at målgruppen ikke opplever det som stigmatiserende å benytte kassen,
  • f. ikke betale ut penger direkte til målgruppen.
 
Dette er et godt supplement til Aktivitetskortet i kommunen, og vil bidra til å løse utfordringer knyttet til utstyr og turneringsdeltakelse. 
 
Det vil opprettes et søknadsskjema og sendes ut mer informasjon i starten av høsten til samtlige lag og foreninger.