tilskudd.png

Støtteordninger for idretten

Vi ser at det kan være en utfordring å holde oversikt over alle datoer gjennom året. IRA har derfor valgt å sammenfatte en liste over datoer og søknader. Her finner du også en lenke over kommunens tilskuddsordninger til lag/ organisasjoner og enkelt utøvere.

Her er et årshjul som tar for seg støtteordninger

Årshjul

 

Her er lenke til tilskuddsordninger for kultur og idrett på Askøy.

Askøy kommune