Oppdatert lovnorm

Idrettsrådet har oppdatert sin lovnorm til siste gjeldende. Dette ble avgjort på styremøte 9 mai 2023.

Lovnorm utformet av Norges idrettsforbund finnes her og lovnormen for IRA finner du i dokumentmappen.