Oppdatering sommer 2023

En liten oppsummering av sakene som har vært opp de siste månedene.

Myrane idrettshall og svømmeanlegg

Her fortsettes arbeidet etter kommunestyret bestemte å gå for alternativ 1. Alternativ 1 er det forslaget idretten og kommunen sammen har utformet for å dekke de behovene idretten og kommunen har. Dette var et vedtak som gikk på tvers av partilinjer og vi ser at politikerne ønsker å satse på idretten.

Akkurat nå er det ferdigstilling av deltaljer rundt prosjektet.

 

Kommunal medvirkning

Kommunestyret vedtok (nok en gang på tvers av partilinjer) at kommunen skal støtte idrettsanlegg som mottar spillemidler. Det ble samtidig vedtatt at man skal betale ut etterslepet på litt over 10 millioner til idretten som gir idretten bedre økonomi. En prosess for hvordan en praktisk ordning vil se ut skal utarbeides men fra politisk hold blir det skissert at den minst skal dekke en tredel av kostnadene. Her starter nå IRA arbeidet med kunnskapsinnhenting og sammenligningsgrunnlag for å se på hva som er mulig.

Vi takke nok en gang gode politikere og frivillige som har arbeidet med denne viktige saken for idretten på Askøy, og vi ser fram til fortsettelsen.

 

Arbeid med idrettslinje på Askøy

Denne prosessen startet i desember i 2022 og har gjennom tiden fram til nå inneholdt møter med fylkeskommunen, kommunen, Askøy videregående og arbeid for å innhente kunnskap om prosessen.

Vi har i sammarbeid med Askøy VGS sent inn et skriv til fylke for å være med på den fordelingen som skal skje på hvilken linjer som trengs og hvor de skal ligge.

 

Sak fra årsmøte

Askøy håndballkubb fremmet sak om å jobbe for å redusere leiekostnader for idretten på Askøy. Her har vi startet arbeidet med å hente inn kunnskap om historik og avtaler som ligger mellom idretten og kommunen og skal ta dette arbeidet videre etter sommeren.

 

IRA jobber også med...

IRA jobber også med ulike prosjekter som er mer eller mindre konkrete, dette inkluderer bladt annet:

Integreringsarbeid

Lavterkeltilbud

Bedre samarbeid mellom klubbene