signert avtale.png

Myrane idrettshall og svømmeanlegg

Askøy kommune har inngått avtale med firmaet Backe Bergen om bygging av to fullskala idrettshaller, to svømmebasseng og klatrerom. Arbeidet med å klargjøre tomten for bygging starter opp i høst (2023), og byggestart er planlagt i januar 2024. Anlegget skal være klart for overlevering høsten 2026.

Dette er en merkedag for idretten på Askøy, og vi gleder oss til spaden blir satt i jorden.

 

Les hele saken på Askøy kommune sine nettsider!