saksframlegg MIS april23.png

Myrane idrettshall og svømmeanlegg / April

Kommunedirektøren har nå svart på forespørselen fra kommunestyret om økonomi og mulig riving av Askøyhallen.

Denne saken skal opp til vurdering i utvalg, formannskap og kommunestyrent de neste dagene og ukene. Det er samlet inn analyser fra skolene, Askøyhallen, Idretten og kommunen i dette arbeidet og alle saksdokumenter kan leses her.

23/20961 - Prosjekt 2545 - Myrane Idrettsbygg og svømmeanlegg - Verifikasjon av prisgrunnlag og rivningsalternativer