Innkalling til årsmøte

innkalling til årsmøte for idrettsrådet i Askøy 2022.

Idrettsrådet er organisert i NIF gjennom idrettskretsen og skal være et fellesorgan inn mot politiske saker. Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen og skal være en arena for samarbeid mellom lagene, de kommunale myndighetene og mellom lagene og idrettskrets.

Idrettsrådet er demokratisk valgt styre fra idretten på Askøy. Idrettsrådet håper du/dere kan stille mandag 12 juni 2023 kl. 18 i Askøy Forum.

Send gjerne en mail om du kommer som observatør.

Stiller du fra klubb eller er stemmeberettiget må det sendes inn fullmaktsskjema eller ta det med på årsmøtet.

 

Med vennlig hilsen

Kristin Stølen

Leder Idrettsrådet i Askøy.

Mobil 99230122

 

Innkalling

Fullmaktskjema

Årsberetning

Vedlegg 1

Vedlegg 2

Saksliste

Forretningsorden

Budsjett 2023

Sak 1

Sak 2

Sak fra AHK

Sak fra AFK

Innstilling fra valgkommiteen (oppdatert 7.6.23)

Resultat 22 ( lagt til 9.6.23)

Balanse (lagt til 9.6.23)

Revisjon (lagt til 9.6.23)

Budsjett (lagt til 9.6.23)