OIP.jpg

Årsmøte gjennomføres mandag 09. mai kl. 18:00 i Trondheim Spektrum.

Oppmøte/registrering fra kl: 17.40 Sakliste og sakspapirer er tilgjengelig på vår hjemmeside senest mandag 2.mai 2022.

Innkalling og fullmaktsskjema ligger som vedlegg. Dette er sendt til alle il og bedriftsidrettslag pr epost fredag 8.april.

Forslag til saker som ønsker behandlet på årsmøte, samt fullmakt med klubbens representanter må være i idrettsrådet i hende innen 25.april.

Dette er et viktig møte for alle våre klubber og idrettslag der blant annet kriterier for fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM) og kriterier for prioritering av anleggsbehov blir vedtatt.

Trondheim kommunale kulturskole stiller med underholdning.

Sakspapirer vil bli gjort tilgjengelige på vår hjemmeside senest 2. mai.

VELKOMMEN!