Forslag påskjønnelse av prestasjoner på høyt nivå for 2020?
Forslag påskjønnelse av prestasjoner på høyt nivå for 2020?

påskjønnelse av prestasjoner på høyt nivå for 2020

Denne mailen går til alle idrettslag registrert i Sandnes kommune og Sandnes idrettsråd.

Sandnes kommune ønsker forslag på kandidater som fortjener påskjønnelse av prestasjoner på høyt nivå i 2020.
 
Forslaget må inneholde: 
  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-postadresse
  • Beskrivelse av prestasjonen(e) som skal belønnes. Legg gjerne ved en link til en offisiell resultatliste i beskrivelsen.
  • Bilde eller video av utøveren(e) av god kvalitet. Dette skal benyttes under ordførerens nyttårstale
 
Forslag på person(er) og lag som skal påskjønnes må sendes til Sandnes kommune, Park, idrett og vei, på e-post til: tormod.bjorkli@sandnes.kommune.no.
 
 
Fristen er søndag 1. november!
 
 
Kriteriene er for påskjønnelse er:

Kommunal påskjønnelse kan bli gitt til enkeltpersoner, eller lag som har vunnet offisielle norske mesterskap, eller tatt medalje i nordisk mesterskap, europamesterskap, verdensmesterskap og verdenscup sammenlagt. I tillegg påskjønnes deltakelse i Olympiske leker eller Paralympiske leker. Påskjønnelsen gis til deltagere i klasse senior og junior eldste klasse.

Påskjønnelsen blir gitt til personer som har sin bopel i Sandnes og lag som er registrert i Sandnes.

Andre kultur- og idrettsprestasjoner hedres etter skjønn. Ordfører, leder av utvalg for kultur og oppvekst, leder park, idrett og vei og leder kultur foretar dette skjønn i fellesskap. De samme fire har fullmakt til å foreta skjønn under hvert av punktene i dette reglement.

Den kommunale påskjønnelsen finner sted ved ordførerens nyttårsmottakelse.

 
 
Grunnet situasjonen vi er i blir det ikke gjennomført en vanlig mottakelse 1. nyttårsdag. Det vil bli en overrekkelse av påskjønnelsen på rådhuset fredag 18. desember. Det vil bli sendt ut en personlig invitasjon til dette arrangementet. Selve nyttårstalen vil bli sendt på nett og bilder/video av utøveren(e) som har blitt sendt inn vil benyttes under talen.
 
 
PS!
Er det mesterskap som arrangeres etter 1. november, og det forventes at utøvere vil oppfylle kriteriene, er det ønskelig at dette også meldes inn så tidlig som mulig. Dette skal også meldes til tormod.bjorkli@sandnes.kommune.no.
 
 
Med vennlig hilsen
 
Tormod Bjørkli
Forvalter idrett
Idrett og friluftsliv
Sandnes kommune – Park, idrett og vei
 
Tlf. 51 33 53 86
 
Sandnes - i sentrum for framtiden - Romslig, Modig, Sunn
 
 
Facebook