ballek.jpg

COVID-19: NYE, NASJONALE TILTAK.

Regjerningen innfører med virkning fra og med i dag, 25. mars, nye og strengere nasjonale tiltak for å hindre spredning av Covid-smitte.

Lag og foreninger og andre arrangører bes sette inn i de nye anbefalinger og regler:
https://www.sandnes.kommune.no/aktuelt/corona-viruset/gjeldende-smitteverntiltak

Husk at den lokale meldeplikten for arrangementer fortsatt gjelder i Sandnes:
https://www.sandnes.kommune.no/aktuelt/corona-viruset/meldeplikt-ved-arrangementer

Minner om anbefalingen om årsmøter, styremøter og medlemsmøter:
Tolkningen til kommunene på Nord-Jæren fortsetter som tidligere: Anbefalingen er inntil 10 personer fysisk tilstede (Arrangør som er nødvendig for gjennomføringen av møtet teller ikke med), og øvrige deltakere oppfordres til å delta på møtet digitalt.