Foto: Kent Even Grundstad
Foto: Kent Even Grundstad

Tilskudd til nasjonale og internasjonale arrangement

Bodø kommune skal i 2024 være vertskap for en rekke arrangementer innen idrett, kunst og kultur. I den forbindelse har bystyret i Bodø kommune avsatt søkbare midler til organisasjoner som skal gjennomføre større arrangementer ( Nasjonale og internasjonale arrangement) i forbindelse med kulturhovedstadsåret

Hva kan det søkes midler til;

  • Leiekostnader i anlegg der kommunen er hel- og deleier
  • Ekstra kommunale tjenester i forbindelse med arrangementet
  • Dekning av utgifter til kjør av arrangementstekniske tjenester.

Søknadsfrist er 1.august og 1.desember 2023!

Mer informasjon om ordningen og søknadsskjema finner dere her: Tilskudd til arrangement i forbindelse med Bodø2024 - Bodø kommune (bodo.kommune.no)

Arrangørforum.

Bodø idrettsråd har sammen med Visit Bodø etablert arrangørforum for alle idrettslag som skal ha NM eller internasjonale mesterskap slik at man kan utveksle erfaringer, løsninger og utfordringer. Om det er flere idrettslag som har søkt og fått tildelt NM eller internasjonale mesterskap, så gi beskjed til meg. Gjerne ta kontakt om dere også vurdere å søke om Nasjonale og internasjonale mesterskap til neste år