skating.JPG

Prosjektmidler til idrettslag i Bodø

Idrettslag i Bodø kommune har nå muligheten til å søke om prosjektmidler til tiltak som bidrar til mer aktivitet for barn og ungdom.

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er tilskudd til medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og unge (6-19 år). LAM er tilskudd til medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og unge (6-19 år). Bodø idrettsråd fordeler 80% av den totale potten til idrettslag som har aktivitet for barn og ungdom. Ungdommer vektes med 2/3 av potten og barn med 1/3 av potten.


Prosjektmidler
For å styre noen av midlene direkte til aktivitet knyttet til inkludering, ungdom, barn og unge med funksjonsnedsettelse og samarbeid mellom idrett og kommune settes 20% av midlene til tiltak rettet mot spesielle målgrupper eller mot «aktive lokalsamfunn».  Områdene idrettslagene kan søke støtte til; 

1.     Paraidrett
Aktivitet for barn og unge med funksjonsnedsettelse, eller kurs/utstyr som bidrar til tilrettelegging av aktivitet for målgruppen. 

2.     Åpen Hall / Aktivt anlegg (Målgruppe 6-12 år og 13-19 år)
Lavterskel aktivitet for barn og ungdom, for eksempel; Åpen hall, åpen dag i idrettslaget, ferieaktiviteter.

3.     Ungdom i Aktive lokalsamfunn (Målgruppe 13-19 år).
Tiltak som stimulerer til at ungdom får ansvar og handlingsrom til å forme egne aktivitetstilbud og ta eierskap i utformingen av Aktive lokalsamfunn. Tiltak som styrker bruk av ungdom som aktivitetsressurser.

4.     Aktive lokalsamfunn
Aktive lokalsamfunn er betegnelsen på nærmiljøer hvor det tas et samlende initiativ for å høyne barn og unges aktivitetsnivå og bidra til livslang idretts -og aktivitetsglede. Tiltakene skal være direkte aktivitetsskapende og inkluderende. Aktiviteten bør foregå i klubbens nærmiljø der dette er mulig
 
Kriterier for å søke;

  • Kun lag og foreninger som er tilknyttet Norges idrettsforbund (NIF) kan søke
  • Idrettslag som ikke har levert rapport for foregående år kan ikke søke
  • Ved tildeling av midler må idrettslagene sende inn en rapport 10 mnd. etter mottatte midler (Rapporten vil bli sendt ut til idrettslagene)
  • Tiltak som har mottatt støtte i 3 år vil ikke bli prioritert.

 

Frist for å søke er 31.august. Les mer om kriterer og hva man kan søke støtte til under, samt søknadsskjema.