05SPOidrettsdag 86.jpg

Prosjektmidler 2023-24

Idrettslag i Bodø kan nå søke om støtte til tiltak/prosjetker for høsten 2023 og våren 2024.

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er tilskudd til medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og unge (6-19 år). LAM er tilskudd til medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og unge (6-19 år). Bodø idrettsråd fordeler 80% av den totale potten til idrettslag som har aktivitet for barn og ungdom. Ungdommer vektes med 2/3 av potten og barn med 1/3 av potten.


Prosjektmidler
For å styre noen av midlene direkte til aktivitet knyttet til inkludering, ungdom, barn og unge med funksjonsnedsettelse og samarbeid mellom idrett og kommune settes 20% av midlene til tiltak rettet mot spesielle målgrupper eller mot «aktive lokalsamfunn».  Områdene idrettslagene kan søke støtte til; 

1.     Paraidrett
Aktivitet for barn og unge med funksjonsnedsettelse, eller kurs/utstyr som bidrar til tilrettelegging av aktivitet for målgruppen. 

2.     Åpen Hall / Aktivt anlegg (Målgruppe 6-12 år og 13-19 år)
Lavterskel aktivitet for barn og ungdom, for eksempel; Åpen hall, åpen dag i idrettslaget, ferieaktiviteter.

3.     Ungdom i Aktive lokalsamfunn (Målgruppe 13-19 år).
Tiltak som stimulerer til at ungdom får ansvar og handlingsrom til å forme egne aktivitetstilbud og ta eierskap i utformingen av Aktive lokalsamfunn. Tiltak som styrker bruk av ungdom som aktivitetsressurser.

4.     Aktive lokalsamfunn
Aktive lokalsamfunn er betegnelsen på nærmiljøer hvor det tas et samlende initiativ for å høyne barn og unges aktivitetsnivå og bidra til livslang idretts -og aktivitetsglede. Tiltakene skal være direkte aktivitetsskapende og inkluderende. Aktiviteten bør foregå i klubbens nærmiljø der dette er mulig
 
Kriterier for å søke;

  • Kun lag og foreninger som er tilknyttet Norges idrettsforbund (NIF) kan søke
  • Idrettslag som ikke har levert rapport for foregående år kan ikke søke
  • Ved tildeling av midler må idrettslagene sende inn en rapport 10 mnd. etter mottatte midler (Rapporten vil bli sendt ut til idrettslagene)
  • Tiltak som har mottatt støtte i 3 år vil ikke bli prioritert.

 

Frist for å søke er 31.august. Les mer om kriterer og hva man kan søke støtte til under, samt søknadsskjema.