anleggmoms_612.jpg

Årsmøte

Årsmøte i Gjøvik Idrettsråd avholdes 27. mai kl 19:00 i GOBB arena på Vind.

Til alle idrettslag i Gjøvik Kommune


Det innkalles herved til årsmøte i Gjøvik idrettsråd 27. mai 2021 kl 19:00 i GOBB Arena på Vind.
Vi forholder oss til gjeldene smittevernregler.
Årsmøtet holdes som en kombinasjon av fysisk oppmøte og deltakelse på Teams.
Vi må ha påmelding, send epost til leder@gjovikir.no. Gi beskjed om en skal delta ved oppmøte eller på Teams. Påmeldingsfrist 22. mai
19:00-20:00 Årsmøtet


Saksliste årsmøtet
Sak 1 Godkjenne innkallingen.
Sak 2 Godkjenne sakslisten.
Sak 3 Godkjenne de fremmøtte representanter.
Sak 4 Valg av møteleder og sekretær.
Sak 5 Valg av 2 personer til å undertegne protokollen.
Sak 6 Behandle årsberetningen for 2020.
Sak 7 Godkjenne regnskapet for 2020.
Sak 8 Vedta budsjettet for 2021.
Sak 9 Godkjenne arbeidsprogram for 2021.
Sak 10 Vedta fordelingskriterier LAM midler
Sak 11 Behandle innkomne forslag.
Sak 12 Valg


På årsmøtet møter med stemmerett: 2 representanter for lag med inntil 200 medlemmer 3 representanter for lag med 201 – 400 medlemmer 4 representanter for lag med 401 – 600 medlemmer 5 representanter for lag med over 601 medlemmer Antall medlemmer baseres på de offisielle innrapporterte tall.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet sendes post@gjovikir.no eller Gjøvik Idrettsråd, Postboks 630, 2815 GJØVIK innen 13.05.2021.


Styret i Gjøvik Idrettsråd