ballek.jpg

Aktivitetsguide

Gjøvik Idrettsråd starter prosjektet Aktivitetsguide.

Aktivitetsguiden er et gratis tilbud i hele Gjøvik kommune som hjelper barn og unge mellom 6-18 år og deres familie med å finne veien inn i et idrettslag.

Aktivitetsguiden er et bindeledd mellom familien, idrettslaget og offentlig instanser. Gjennom oppsøkende virksomhet og praktisk bistand ut ifra familiens behov skal aktivitetsguiden hjelpe barn og unge inn i et passende idrettstilbud.

Aktivitetsguiden kan komme hjem til familien og presentere lokale idrettstilbud, forklare hvordan idretten fungerer og svare på spørsmål. Aktivitetsguiden legger til rette for et trygt og godt første møte med idrettslaget og kan også følge til og fra trening i begynnelsen. Hvis familien har betalingsutfordringer, hjelper aktivitetsguiden familien med å finne en løsning, ofte i samarbeid med idrettslaget eller kommunen.

Aktivitetsguiden skal være en slags fadder som barna og familien kan relatere seg til. Vi skal derfor ha aktivitetsguider med ulike etniske bakgrunner og ulike språkferdigheter, slik at de kan snakke samme språk og forstå den kulturelle bakgrunnen som familiene de bistår har.

 

Målet med prosjektet er å bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller gjennom å integrere enda flere barn og unge i idrettsaktivitet, og da med spesielt fokus på familier med innvandrerbakgrunn.

 

Prosjektet er 1 årig, men vi vil søke om midler til videreføring av prosjektet i 2022. Prosjektet finansieres av midler Gjøvik Kommune får fra IMDI.

 

Isa Younes er prosjektkoordinator.

Isa vil rekruttere aktivitesguider samt være den som etablerer kontakt med Nav, kommune og klubber.

Han er tilknyttet Vind IL og var involvert i ett tilsvarende prosjekt Vind hadde i 2020.